8. Zirmův olomoucký diskuzní den

Organizační informace

Místo konání:

Velká posluchárna Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.

K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 4, 6 (2. zastávka a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 5, 7 (2. zastávka přímo u Právnické fakulty UP).

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů (bodový zisk: 5 kreditů).

Koordinátoři:

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na těchto webových stránkách (zde je možné se přihlásit přímo přes internet – v tomto případě doklad o úhradě předložte u registrace).

Účastnický poplatek:

1.000 Kč platba do 1. 10. 2017
1.100 Kč platba do 25. 10. 2017
1.300 Kč platba na místě

Cena kurzu: 500 Kč

Účastnický poplatek je vč. 21% DPH a zahrnuje náklady za pronájem přednáškového sálu, vydání vizitek a abstrakt.

Poplatky prosíme zaslat na účet Univerzity Palackého:
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc, č. ú. 19-1096330227/0100, var. symbol 999010003
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro platby ze zahraničí: SWIFT kód: KOMBCZPPxxx, IBAN: CZ0901000000191096330227

Ubytování:

Ubytování je rezervováno v termínu 3.–4. 11. 2017 (1 noc) v Hotelu Flora (http://flora-olomouc.hotel.cz), Krapkova 439/34, Olomouc a na VŠ kolejích v jedno a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

Zájem o rezervaci ubytování vyznačte rovnou v přihlášce.

V případě objednaného a nevyužitého ubytování si hotel i koleje účtují 100 % z ceny ubytování.

Registrace:

(v místě konání sympozia – Právnická fakulta)
pátek 3. 11. 2017: 15.00–18.00 hod.
sobota 4. 11. 2017: 7.00–12.00 hod.